GammaRCP –  Rejestracja Czasu Pracy

rejestracja czasu pracy Czytnik rejestrator RCP GW312rejestracja czasu pracy czytnik rejestrator GW314

            w oparciu o czytniki kart zbliżeniowych. Rejestracja Czasu Pracy (RCP) pracowników  w przedsiębiorstwie, to elektroniczny system, który automatyzuje ewidencję i rozliczanie czasu pracy, podnosi dyscyplinę i efektywność pracy. Każdy pracownik ma przydzieloną kartę identyfikacyjną z zakodowanym indywidualnym numerem. Zbliżenie karty do czytnika powoduje zarejestrowanie zdarzenia tzn. czytnik zapamięta nr karty, datę oraz czas wejścia lub wyjścia. Program odczytuje dane z czytników i zapisuje je na dysku.

Stosując system GammaRCP można zrezygnować z papierowej listy obecności.

Podstawowe funkcje programu GammaRCP:

 1. Odczyt zarejestrowanych w czytnikach wejść/wyjść.
 2. Możliwość edycji (wpisywanie, kasowanie) danych o wejściach i wyjściach.
 3. Tworzenie rozkładów /harmonogramów/ czasów pracy dla zakładu, wydziału, pracownika.
 4. Tworzenie kalendarzy dni roboczych i wolnych.
 5. Wyliczenie czasu pracy na podstawie zarejestrowanych wejść/wyjść, rozkładów czasu pracy, kalendarzy.
 6. Tworzenie miesięcznej karty pracy pracownika.
 7. Tworzenie sumarycznych zestawień czasu pracy dla wydziału, zakładu.
 8. Zestawienia osób wchodzących, wychodzących, nieobecnych, spóźnionych, wcześniej wychodzących, wychodzących po określonej godzinie.
 9. Zestawienia nadgodzin pracowników.
 10. Blokowanie dostępu do poszczególnych funkcji programu za pomocą indywidualnych uprawnień danego użytkownika.
 11. Definiowanie wejść/wyjść służbowych.

W skład systemu wchodzą:

 1. Czytnik RCP  rejestrator kart zbliżeniowych.  Czytaj dalej ..
 2. Program RCP GammaRCP   /licencja bezterminowa z wymaganą liczbą stanowisk komputerowych  dla określonej liczby pracowników.
 3. Identyfikator zbliżeniowy RFID – zbliżeniowa karta lub brelok.
 4. Dodatkowe urządzenia: zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym, interfejs: USB/485-4, ET/485-4.

Dla małych przedsiębiorstw zatrudniających do 10 pracowników oferujemy minimalny zestaw systemu do samodzielnego montażu “GammaRCP Mini”.

Dla przedsiębiorstw średnich i dużych, przygotowujemy zestawienie urządzeń systemu RCP i oferujemy przeprowadzenie kompletnej instalacji oraz dostosowanie oprogramowania do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa. Ilość czytników dobierana jest w zależności od liczby obsługiwanych pracowników i liczby punktów wejść, liczby budynków i istnienia infrastruktury informatycznej.

Karty identyfikacyjne wykonywane są według indywidualnych życzeń klienta. Ich wygląd ustalany jest w zamówieniu.

System GammaRCP z czytnikami do rejestracji czasu pracy można rozbudować o dodatkowe czytniki, moduły, które mogą spełniać opisane poniżej funkcje.

Moduły systemu GammaRCP

 • moduł kontroli dostępu – zarządzanie kołowrotkami, przejściami do pomieszczeń i stref przedsiębiorstwa
 • moduł kontroli dostępu z kontrolą terminów ważności uprawnień technicznych lub badań lekarskich
 • moduł kontroli dostępu z losowym wyznaczaniem pracowników do badania alkomatem