Polityka Prywatności i Dane Osobowe

Nasza polityka w zakresie ochrony prywatności danych osobowych dotyczy wszelkich danych uzyskanych o Użytkownikach odwiedzających nasze strony WWW, wypełniających formularze lub ankiety a także piszących do nas listy e-mailowe.
Cała nasza polityka ochrony prywatności oparta jest na niezmiennej zasadzie:

Nie udostępniamy ani tym bardziej nie sprzedajemy żadnych danych osobowych (w tym adresu e-mailowego) osobom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika. Nie publikujemy żadnych spisów Użytkowników/Klientów ani informacji o nich bez ich zgody, nie udostępniamy i tym bardziej nie sprzedajemy ich danych komukolwiek.

Tu możesz pobrać szczegóły polityki prywatności  Gamma-SP.J.-Polityka-prywatnosci