Czytnik kart zbliżeniowych, identyfikatorów RFID

W naszych systemach stosujemy następujące urządzenia czytające identyfikatory RFID:

  • czytniki kart zbliżeniowych, identyfikatorów RFID, które tylko czytają transpondery RFID i wysyłają informacje do innych urządzeń,
  • czytniki rejestratory, które czytają karty zbliżeniowe, identyfikatory RFID i rejestrują odczytane informacje,
  • kontrolery – rejestrują i pamiętają informacje otrzymane z czytników.

Czytniki rejestratory

Czytnik w czasie pracy wyświetla informację o aktualnej dacie i godzinie. Urządzenie automatycznie zmienia godzinę przy zmianie z czasu letniego na zimowy i odwrotnie. Po przyłożeniu karty na wyświetlaczu ukazuje się kod (numer) odczytanej karty. Poprawność odczytu sygnalizowana jest także sygnałem dźwiękowym oraz zapaleniem się wskaźnika LED. Czytnik po odczytaniu karty zapamiętuje jej numer wraz z aktualnym czasem (data i godzina) oraz typem przejścia (wejście lub wyjście). Po odczycie zdarzeń z czytnika i zapisaniu ich w komputerze pamięć czytnika jest kasowana aby można było rejestrować kolejne wejścia/wyjścia. Czytnik pracuje w trybie off-line to znaczy, czytnik pracuje samodzielnie, a komputer z programem RCP lub KD może być włączony tylko na czas komunikacji z czytnikiem. Klawiatura może być wykorzystana do zmiany stanu czytnika z wejścia na wyjście (lub odwrotnie) lub może służyć do wprowadzania kodów wyjścia np.: WYJŚCIE Służbowe, WYJŚCIE NA PRZERWĘ. Wyjścia/Wejścia służbowe definiuje w programie administrator systemu.

GW312 – Czytnik rejestrator

Czytnik rejestrator GW312

Czytnik rejestrator GW312 ma swoje zastosowanie w systemie Rejestracji Czasu Pracy GammaRCP, Rejestracji Czasu Pobytu dziecka w przedszkolu RcpMaluch i Kontroli Dostępu. Współpracuje z kartami elektronicznymi zbliżeniowymi typu MIFARE Classic® /właścicielem marki jest  NXP Semiconductors/.    Oprócz funkcji rejestratora, czytnik może pełnić rolę kontrolera zamka elekto-magnetycznego zezwalając na dostęp do pomieszczeń.

Szczegółowy opis czytnikaGW312 jest przedstawiony tutaj  >> Czytaj dalej>>

GW314 – Czytnik rejestrator

Czytnik rejestrator GW314Czytnik rejestrator GW314 jest stosowany w systemach Rejestracji Czasu Pracy Gamma RCP, Rejestracji Czasu Pobytu dziecka w przedszkolu RcpMaluch. Współpracuje z kartami zbliżeniowymi typu MIFARE Classic®. Gwarantuje najwyższy poziom odczytu kart. Zbliżeniowy, bezstykowy odczyt kart zwiększa trwałość systemu i komfort użytkowania. Czytnik różni się od czytnika GW312: dodatkowym modułem odczytu kart oraz brak możliwości podłączenia do niego czytnika GW305. Jest stałe przypisanie modułów odczytu kart do Wejścia i Wyjścia. Dostępna jest również wersja GW314L w której moduł odczytu WEJŚĆ jest umieszczony z lewej strony, a WYJŚĆ z prawej strony.                                                                      Szczegółowy opis czytnikaGW314 jest przedstawiony tutaj  >> Czytaj dalej>>

GW305 – Czytnik

czytnik GW305Czytnik serii GW305 jest stosowany w systemach Rejestracji Czasu Pracy Gamma RCP i Kontroli Dostępu. Współpracuje z kartami elektronicznymi zbliżeniowymi MIFARE Classic®. Czytnik może pracować tylko w zestawie z czytnikiem GW312, z kontrolerem GK lub komputerem. Po przyłożeniu karty poprawność odczytu sygnalizowana jest sygnałem dźwiękowym oraz zapaleniem się zielonego wskaźnika LED.   >> Czytaj dalej>>